Θέσεις Εργασίας: Σύντομα Κοντά σας νέες θέσεις

MTCSE – MikroTik Certified Security Engineer

MTCSE – MikroTik Certified Security Engineer

Επισκόπηση μαθήματος

Το μάθημα MTCSE εμπλουτίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων με τεχνικές, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας κατάλληλα για το δίκτυο στο RouterOs που εκτελείται σε συσκευές MikroTik. 

Προαπαιτούμενα μαθήματος: 

Ο φοιτητής πρέπει να είναι Certified Network Associate (MTCNA).

• Πρέπει να φέρετε τον φορητό υπολογιστή σας με θύρα Ethernet (συνιστώνται τα MS Windows για χρήση Winbox)

MTCSE course outline

Τι περιλαμβάνεται στην τιμή;

 

  • Εκπαίδευση στην τάξη
  •  Υλικό μαθήματος
  • Δωρεάν Εξοπλισμός Mikrotik
  • Διαλείμματα για καφέ
  • Διάλειμμα για Γεύμα
  • Εξέταση

 

Έναρξη Μαθημάτων:

Διάρκεια Μαθημάτων: 2 Ημέρες

Κόστος Μαθημάτων: 350€